Prace budowlane

Jako doświadczony wykonawca prac budowlanych, Saneska oferuje szeroki zakres usług związanych z instalacjami elektrycznymi. Oferta obejmuje zarówno wykonawstwo sieci niskiego napięcia (nN-0,4kV) w technologii kablowej, napowietrznej i PPN, jak i sieci średniego napięcia (SN-15kV) w technologii kablowej i napowietrznej. Projektujemy i instalujemy stacje transformatorowe SN/nN oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonujemy również instalacje oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje elektryczne przeciwpożarowe oraz ewakuacyjne, a także pomiary elektryczne. W przypadku klęsk żywiołowych, jesteśmy gotowi do szybkiego usuwania awarii. Dodatkowo, oferujemy kompleksowe instalacje alarmowe i przeciw włamaniowe, wraz z pełnym wyposażeniem w urządzenia sterujące i kontrolujące, a także instalacje dla telewizji przemysłowej (CCTV).

Prace budowlane


Prace teletechniczne

Saneska oferuje również kompleksowe usługi w zakresie prac teletechnicznych. Wykonujemy linie kablowe ziemne, jak i napowietrzne, a także kanalizacje teletechniczne. Projektujemy i realizujemy sieci magistralne, rozdzielcze i abonenckie. Specjalizujemy się również w tworzeniu tras światłowodowych, które są niezbędne dla nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, a nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują najwyższą jakość wykonania.

Prace sanitarne

W zakresie prac sanitarnych, Saneska oferuje kompleksowe usługi związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacją deszczową i sanitarną. Projektujemy i realizujemy sieci wodociągowe wraz z przyłączami, a także sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dodatkowo, oferujemy usługi monitoringu kanalizacji, co pozwala na szybką identyfikację i rozwiązanie ewentualnych problemów.