Blog

kierownik budowy na placu budowy

Jakie są najważniejsze obowiązki kierownika budowy na placu budowy?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za koordynację i realizację projektów budowlanych, zarówno w fazie projektowania, jak i w trakcie trwania prac. Jego rola jest niezwykle istotna dla powodzenia inwestycji, a jego obowiązki są szerokie i zróżnicowane. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich.

Czytaj więcej